Πρόγραμμα

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Οι επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος περιλαμβάνουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τις περιοχές καθώς και τη Νότιο-Δυτική και Νότιο-Κεντρική Περιφέρεια Σχεδιασμού (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.

Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία είναι όμοια με αυτήν του τρέχοντος προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Έχει έκταση 40.202 τ.χμ. και συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι άξονες προτεραιότητας είναι οι παρακάτω:

  • Άξονας προτεραιότητας 1: Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή
  • Άξονας προτεραιότητας 2: Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
  • Άξονας προτεραιότητας 3: Μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
  • Άξονας προτεραιότητας 4: Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
  • Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια

Κύριες πληροφορίες του έργου ACT SOCIAL
  • Τίτλος του Έργου: Δράσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.
  • Ακρωνύμιο: ACT SOCIAL
  • Διάρκεια: 24 μήνες
  • Χρηματοδότηση: Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020
  • Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία