Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στη Θέρμη

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης διοργανώνει Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με Ακρωνύμιο «ACT SOCIAL», που υλοποιεί ως Επικεφαλής Εταίρος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Η Εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θέρμης.

Πρόσκληση – Πρόγραμμα

 

 

Προηγούμενο Άρθρο

Παρουσίαση του ΟΠΣ για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Επόμενο Άρθρο

Καταχώρηση στην εφημερίδα Μακεδονία

Δείτε επίσης