Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η συμβολή της στην ενίσχυση του δείκτη απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή.

 

Επιμέρους στόχοι του έργου

Ειδικοί επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Να βελτιώσει τις επιχειρηματικές ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ανθρώπων που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, με έμφαση στους κλάδους του τουρισμού και της αγροδιατροφής,
  • Να αυξήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που συνδέονται με την ίδρυση και τη διαχείριση των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
  • Να μετρήσει, να ενισχύσει και να αυξήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων όσον αφορά την ένταξη των ανέργων στη διασυνοριακή περιοχή,
  • Να δημιουργήσει εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας,
  • Να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
  • Να τονίσει τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την οικονομία.