Βιβλιοθήκη

Παραδοτέο 2.1.4: Ραδιοφωνικό σποτ (Αγγλική έκδοση)

Παραδοτέο 2.1.4: Ραδιοφωνικό σποτ (Ελληνική έκδοση)

Παραδοτέο 2.1.4: Ραδιοφωνικό σποτ (Βουλγάρικη έκδοση)

Παραδοτέο 3.1.1: Εκπόνηση έρευνας για τη χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης στον αγροδιατροφικό και τουριστικό τομέα στην Ελλάδα (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.1.2: Εκπόνηση έρευνας για τη διασύνδεση της κοινωνικής οικονομίας και των τομέα της αγροδιατροφής και του τουρισμού (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (πλήρης μελέτη στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (σύνοψη στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (σύνοψη στα Αγγλικά)

Παραδοτέο 3.1.3: Σύνθεση αποτελεσμάτων μελετών και εκπόνηση συνολικής αναφοράς (σύνοψη στα Βουλγάρικα)

Παραδοτέο 3.1.4: Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών στην διασυνοριακή περιοχή (στα Ελληνικά)

Παραδοτέο 4.1.1: Συνοπτικός Οδηγός Χρηματοδοτικών Μέσων (στα Ελληνικά)