Εναρκτήρια Τεχνική Συνάντηση (Kick Off Meeting)

Κοινοποίηση:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου “Actions for the Support and enhancement of Social entrepreneurship at Local level/ACT SOCIAL” και ακρωνύμιο “ACT SOCIAL” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V‐A GREECE – BULGARIA 2014‐2020.

Στο εταιρικό σχήμα του Έργου συμμετέχει ο Δήμος Θέρμης ως Επικεφαλής Εταίρος, το Association of South Western Municipalities με έδρα το Blagoevgrad της Βουλγαρίας καθώς και ο οργανισμός Sdruzhenie Yuni Partners με έδρα το Blagoevgrad της Βουλγαρίας.

Ο Δήμος Θέρμης ήταν ο διοργανωτής της εναρκτήριας συνάντησης  (kick off meeting) στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου. Στην τεχνική συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Θέρμης καθώς και εκπρόσωποι των εταίρων της Κοινοπραξίας από τη Βουλγαρία.

 

Προηγούμενο Άρθρο

2η Τεχνική συνάντηση (2nd Technical Meeting)

 

Δείτε επίσης