5η Τεχνική Συνάντηση (5th Technical Meeting)

Κοινοποίηση:

Η 5η Τελική Τεχνική Συνάντηση του Έργου με τίτλο “Actions for the Support and enhancement of Social entrepreneurship at Local level/ACT SOCIAL” και ακρωνύμιο “ACT SOCIAL” πραγματοποιήθηκε στις 30/09/2019 στη Δομή Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που συστάθηκε στο Δήμο Θέρμης και διοργανώθηκε από τον Κύριο Δικαιούχο του Έργου Δήμο Θέρμης (LB).

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους του δικαιούχους του έργου.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο του έργου, στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του έργου και στις δυνατότητες κεφαλαιοποίησης τους, καθώς και στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου.

Agenda

Προηγούμενο Άρθρο

Τελική εκδήλωση έργου στην Ελλάδα

Επόμενο Άρθρο

Τελική εκδήλωση έργου στη Θέρμη

Δείτε επίσης