2η Παράταση στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων για το έργο ACT SOCIAL

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης αποφάσισε τη χορήγηση 2ης παράτασης στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων / δυνητικά συμμετεχόντων στη δράση «Πλήρη ατομική συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία ή/και υποστήριξη Κοιν.Σ.Επ. και την ανάπτυξη 20 επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν:

  1. Άνεργοι ή μη, κάτοικοι του Δήμου Θέρμης
  2. Στελέχη υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. κάτοικοι του Δήμου Θέρμης που κατέχουν την ιδιότητα του μέλους Κοιν.Σ.Επ. η οποία δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου ή είναι μέλη Κοιν.Σ.Επ. και διαμένουν εκτός Δήμου αλλά η επιχείρηση έχει έδρα στο Δήμο Θέρμης.

Αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση και τη σχετική αίτηση θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση συμμετοχής

Προηγούμενο Άρθρο

Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων

Επόμενο Άρθρο

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων για το έργο ACT SOCIAL

Δείτε επίσης