Τελική εκδήλωση έργου στην Ελλάδα

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “Actions for the Support and enhancement of Social entrepreneurship at Local level” και ακρωνύμιο “ACT SOCIAL” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 και το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Θέρμης ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ραιδεστού, χαιρέτισε ο δήμαρχος Θέρμης, κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι των εταίρων της Κοινοπραξίας με έδρα τη Βουλγαρία και στέλεχος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου ACT SOCIAL.

Ειδικότερα, οι εισηγητές παρουσίασαν τα συμπεράσματα των μελετών χαρτογράφησης στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις δύο χώρες. Επίσης, έγινε αναφορά στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού και τη δομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε για τη δωρεάν πρόσβαση σε χρήσιμες γνώσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, με τις απαιτούμενες διαδικασίες ίδρυσης και με κρίσιμα θέματα διαχείρισης και διοίκησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL για την υποστήριξη υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών επιχειρηματιών.

Τέλος, το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσε η συμμετοχή ωφελούμενων του έργου ACT SOCIAL στις εργασίες της εκδήλωσης, οι οποίοι παρουσίασαν τις δραστηριότητες των κοινωνικών τους επιχειρήσεων και τα οφέλη που αποκόμισαν από τις δράσεις του έργου, όπως συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση και σεμινάρια κατάρτισης.

Παρουσιάσεις

Προηγούμενο Άρθρο

Καταχώρηση στον Τύπο νο1_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_11.11.2018

Επόμενο Άρθρο

5η Τεχνική Συνάντηση (5th Technical Meeting)

Δείτε επίσης