Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία ή / και υποστήριξη υφιστάμενων Κοιν.Σε.Π. στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο του έργου « ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level» με ακρωνύμιο ACT SOCIAL / «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης «Πλήρη ατομική συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία ή/και υποστήριξη Κοιν.Σ.Επ. και την ανάπτυξη 20 επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)».

Η παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους / δυνητικά συμμετέχοντες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω δράση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν:

  1. Άνεργοι ή μη, κάτοικοι του Δήμου Θέρμης
  2. Στελέχη υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. κάτοικοι του Δήμου Θέρμης που κατέχουν την ιδιότητα του μέλους Κοιν.Σ.Επ. η οποία δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου ή είναι μέλη Κοιν.Σ.Επ. και διαμένουν εκτός Δήμου αλλά η επιχείρηση έχει έδρα στο Δήμο Θέρμης.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση και τη σχετική αίτηση θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση συμμετοχής

 

Προηγούμενο Άρθρο

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων για το έργο ACT SOCIAL

Επόμενο Άρθρο

Ο Δήμος Θέρμης ξεκίνησε τη λειτουργία της Δομής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Δείτε επίσης