Ολοκλήρωση 1ου κύκλου συμβουλευτικης

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο του έργου « ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level» με ακρωνύμιο ACT SOCIAL / «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» το οποίο χρηματοδοτείται από το προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τον πρώτο κύκλο ατομικής συμβουλευτικής, όπου έγινε η παρουσίαση του προγράμματος στους ωφελούμενους, καθώς και η καταγραφή των στόχων και η διερεύνηση της επιχειρηματικής ιδέας των ωφελούμενων.

Συνεχίζουμε από Δευτέρα 15/4/2019 με το δεύτερο κύκλο της συμβουλευτικής όπου οι ωφελούμενοι θα γίνουν ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από τρεις Κοιν.Σ.Επ. ή εν δυνάμει επιχειρηματίες με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθούν συνέργειες και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία αποτελεσματικής δικτύωσης (net working) μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

Τέλος μπορείτε να προμηθευτείτε ΔΩΡΕΑΝ από την Δομή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου μας, Ταβάκη 28, Θέρμη τα παρακάτω εγχειρίδια:

1. Συνοπτικό οδηγό χρηματοδοτικών μέσων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
2. Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Στη συνέχεια του έργου θα λάβετε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2313300731,32,33,25 με εσωτερικό 458 & 459 και το e-mail επικοινωνίας είναι: [email protected].

Προηγούμενο Άρθρο

Εκκίνηση 2ου κύκλου συμβουλευτικής

Επόμενο Άρθρο

Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων

Δείτε επίσης