Ολοκλήρωση κύκλου συμβουλευτικής και επόμενες ενέργειες

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο του έργου « ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level» με ακρωνύμιο ACT SOCIAL / «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» το οποίο χρηματοδοτείται από το προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τους δύο κύκλους ατομικής συμβουλευτικής για τους 20 ωφελούμενους που επιλέχθηκαν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο των δύο κύκλων συμβουλευτικής καλύφθηκαν θέματα όπως η καταγραφή των στόχων και η διερεύνηση της επιχειρηματικής ιδέας των ωφελούμενων, η ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ζητήματα καινοτομίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας τους κ.ά.

Στο επόμενο στάδιο, θα εκπονηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης των ιδεών των ωφελουμένων στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και θα παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς του έργου.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε ΔΩΡΕΑΝ από την Δομή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου μας, Ταβάκη 28, Θέρμη τα παρακάτω εγχειρίδια σχετικά με τα θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:
1. Συνοπτικό οδηγό χρηματοδοτικών μέσων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
2. Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία
3. Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την υποστήριξη πριν την ίδρυση Κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία
4. Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την υποστήριξη για την ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2313300731,32,33,25 με εσωτερικό 458 & 459 και το e-mail επικοινωνίας είναι: [email protected].

Προηγούμενο Άρθρο

Τελική εκδήλωση έργου στη Θέρμη

Επόμενο Άρθρο

4η Τεχνική Συνάντηση

Δείτε επίσης