Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων

Κοινοποίηση:

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο του έργου « ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level» με ακρωνύμιο ACT SOCIAL / «Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7748/22-02-2019 σχετικής πρόσκλησης, ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής των 20 ωφελούμενων που θα υλοποιήσουν πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής τόσο για τις υπό ίδρυση αλλά και για υφιστάμενες Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα της ατομικής συμβουλευτικής θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1/4/2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Η συμβουλευτική που θα παρασχεθεί στους ωφελούμενους του έργου θα καλύψει τις παρακάτω ενότητες.

1. Παρουσίαση Προγ/τος- Προφίλ & Στόχοι ωφελούμενου
2. Διερεύνηση επιχειρηματικής ιδέας ωφελούμενου
3. Υφιστάμενη κατάσταση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας(Κ.ΑΛ.Ο) σε Ελλάδα και Π.Κ.Μ.
4. Θεσμικό Πλαίσιο για την Κ.ΑΛ.Ο.
5. Εναλλακτικά μοντέλα φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
6. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος – Το Μακροπεριβάλλον
7. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος – Ο Κλάδος
8. Διερεύνηση Εναλλακτικών Επιχειρηματικών Ευκαιριών
9. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος (Δυνάμεις-Αδυναμίες)
10. Δημιουργία αρχικού Επιχειρηματικού Μοντέλου
11. Σχεδιασμός Πρότασης Αξίας (Προφίλ δυνητικών πελατών -Ο Χάρτης
Αξίας)
12. Διοικητικά Θέματα – Λειτουργία Γ.Σ. και Δ.Ε./Δ.Σ., Οργάνωση-
Προγραμματισμός
13. Χρηματοοικονομικά Θέματα – Νεκρό Σημείο, Προϋπολογισμός,Απολογισμός, Φορολογικά

Οι συνεδρίες θα γίνονται στα γραφεία της Δομής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Δήμου Θέρμης, Ταβάκη 28.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2313300731,32,33,25 με εσωτερικό 458 & 459 και το e-mail επικοινωνίας είναι: [email protected].

Προηγούμενο Άρθρο

Ολοκλήρωση 1ου κύκλου συμβουλευτικης

Επόμενο Άρθρο

2η Παράταση στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων για το έργο ACT SOCIAL

Δείτε επίσης