Καλώς ήρθατε στο ACT SOCIAL!

Δράσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Γενικό πλαίσιο έργου

Ο στόχος του έργου ACT SOCIAL θα υλοποιηθεί κυρίως μέσω της ανάπτυξης δομών υποστήριξης και εργαλείων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που θα επικεντρωθούν στην εκπόνηση «Μελετών περίπτωσης» για τους κλάδους του τουρισμού και αγροδιατροφής. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ανιχνεύσει και να προσδιορίσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των κοινωνικών επιχειρήσεων που μετράται σε όρους απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή και να αναπτύξει δομές υποστήριξης και εργαλεία που ενισχύουν την ικανότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτό.

Μάθετε περισσότερα για το Έργο