Добре дошли в ACT SOCIAL!

Действия за подпомагане и подобряване на социалното предприемачество на местно ниво

Заден план

Целта на проекта ACT SOCIAL ще се състои основно в разработването на структури за подпомагане и инструменти за социални предприятия, фокусирани върху казус върху сектора на туризма и храните. Основната цел на проекта е да открие и определи социалното въздействие на социалните предприятия, измерено по отношение на интеграцията на трудовата заетост в трансграничния регион, и да разработи структури и инструменти за подпомагане, които засилиха капацитета на социалните предприятия в тази рамка.

Научете повече за проекта